Không có gì là bẩn…

Mọi người hóng chuyện Đồng Tâm làm Kim Tiến em buồn, phải phọt chút gì để chứng tỏ …em vẫn còn đây: DƯỚI ÁNH SÁNG THẦN KỲ CỦA ĐẢNG THÌ KHÔNG CÓ GÌ LÀ BẨN, NHÁ!
#nguyenthikimtien #ungthunhieu #thucphamban

Image may contain: 1 person
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: