Huy chương…

Ku Chung + dàn báo đài đi tin nhân dân Đồng Tâm Mỹ Đức xin lỗi nhà cầm quyền đều xứng đáng nhận lãnh tấm huy chương này…
(nguồn ảnh: NKYN)
#dongtam #myduc

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: