Cán bộ XHCN…

Muốn tiến lên XHCN, phải có Cán Bộ XHCN. Muốn có Cán Bộ XHCN, phải theo tiêu chí chọn lựa Cán Bộ XHCN… Thanh Hóa là một đầu tàu kiểu mẫu.
#ThanhHoaDauTau

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: