Nghe chừng không ổn…

Có điều gì không ổn ở 3Đình Hà Nội…
Ai khiển được xã hội đen? Mà hứa gì dân cũng không tin?
#dongtam #myduc

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: