Chuyện Chung?

Đồng Tâm – Mỹ Đức chắc chắn không còn là chuyện Hà Nội hay chuyện của riêng Ku Chung nữa rồi!
#dongtam #myduc #duluanquocte

Image may contain: 1 person
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: