$ Phạt $

Xả rác bừa bãi làm mất vệ sinh môi trường bị phạt nửa triệu. Nhà vệ sinh không đạt chuẩn theo quy định trong khu vực lễ hội bị phạt 3 triệu. Không tiêm phòng cho chó bị phạt 3 triệu. Treo cờ không trang trọng bị phạt 5 triệu v.v…
Nghị định 28/2017/NĐ-CP ghi rất rõ cách tăng thu ngân sách…
#nhathauTQ #tangthungansach #phattientrieu

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: