Máu hôm nay – Máu ngày mai…

LS Lê Công Định: Đồng Tâm không thất thủ đêm nay, thì rồi cũng sẽ thất thủ nay mai, vì kẻ thù tàn bạo và đông đảo hơn, giống như Sài Gòn từng thất thủ tháng 4 năm ấy.
Tuy chúng ta thất thủ, nhưng cộng sản thất nhân tâm, nên tương lai của nó không còn bao lâu…
#dongtam #myduc

Image may contain: 1 person
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: