Đều trời…

Chuyện Đồng Tâm – Mỹ Đức?
Vâng. Mà cũng là chuyện đều trời khắp nước!
#dongtam #myduc

Image may contain: text and outdoor
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: