Vô sản => Vô lượng sản

Liberty Nguyễn Thúy Hạnh:
…Vậy là từ chỗ vô sản, đảng đã sở hữu toàn bộ tài sản của đất nước này, và trở thành ân nhân “đem lại cơm áo” cho dân. Nhân dân trở thành con tin, người làm thuê cho đảng, sinh sống trên đất của đảng.
Cướp chính quyền, rồi cướp tài sản, cướp tài nguyên, cướp nốt quyền con người, ĐẢNG LÀ ĐẢNG GÌ VẬY?
#dangcsvn #caicachruongdat #dongtam #myduc

No automatic alt text available.
Advertisements

1 Comment

  1. […] Nguyễn Thúy Hạnh☆(ĐTL’s Blog) …Vậy là từ chỗ vô sản, đảng đã sở hữu toàn bộ tài sản của đất […]

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Comments are closed.

%d bloggers like this: