não trạng Địch – Ta…

Trên truyền hình, khi nói về những công an bị dân giữ lại, Phó BT Hà Nội Đào Đức Toàn cứ một mực là “bên ta”, “người của ta”… Tức là trong thâm tâm đã coi dân thuộc về phe địch. Não trạng của quan chức csvn, từ thời nào, đã vậy?
#daoductoan #dongtam #myduc

Image may contain: 1 person
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: