Lời tướng…

Một khi tướng Bịnh Đành Đạch đã phán như này thì thằng Diệc Teo cướp đất kích động biểu tình phản đối sẽ phải chết chắc…
#bachthanhdinh #dongtam #myduc

Image may contain: one or more people
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: