Hỏi – Đáp…

Câu hỏi bật lên từ đêm trường Mỹ Đức. Câu trả lời từ tổng hành dinh sáng choang của Diệc Teo Hà Nội…
#dongtam #myduc

Image may contain: grass and outdoor
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: