Một phần ba…

BẠN CÓ BIẾT? Biển Đông là nơi có nguồn tài nguyên phong phú gần và dưới bề mặt—lòng biển chứa đựng nguồn cá dồi dào và đáy biển hứa hẹn trữ lượng dầu mỏ lớn. Biển Đông cũng là một trong những tuyến đường biển có tầm chiến lược quan trọng nhất và bị tranh chấp nhiều nhất của thế kỷ 21…
Nguồn: VOAtiengViet instagram

Image may contain: sky, cloud, outdoor and water
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: