lúng túng lùng tùng xà…

Chốt lại là mọi chuyện đều nằm sóng soài và nằm ra ngoài khả năng xoay trở của BCT. Tiên sư thằng diệc teo hại đảng! Tiên sư thằng tổng đốc hứa lèo rồi lật kèo làm tình hình đang nhiêu khê rối rắm càng thêm phần phức tạp!
#dongtam #myduc

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: