Jacquou le Croquant

LS Lê Công Định: Sự kiện Đồng Tâm-Mỹ Đức gợi nhớ bộ phim Pháp “Người nông dân nổi dậy” (Jacquou le Croquant). Khi người nông dân bị dồn vào con đường cùng, họ chỉ còn cách nổi dậy.
Sáng nay công an bắt Trịnh Bá Phương ở Dương Nội vì sợ anh truyền ngọn lửa Cấn Thị Thêu vào Đồng Tâm-Mỹ Đức. Tuy nhiên chính Trịnh Bá Phương cũng là một ngọn lửa, một Jacquou của Việt Nam thời cộng mạt.
Hãy chờ xem hậu Đồng Tâm-Mỹ Đức vận nước diễn biến ra sao.
#dongtammyduc

Image may contain: 5 people, text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: