Hãy câm theo cách của bạn…

BÁO
Báo chí ta lạ thật
Vụ Mỹ Đức, Đồng Tâm
Bốn ngày rồi nóng bỏng
Tám trăm tờ như câm!

Dân lành thì ai oán
Dưới ách của tham quan
Báo chỉ lo soi háng
Mấy hót gơn lộ hàng

Bỏ mặc trận địa nóng
Cho phây búc, Za lô
Báo bám sát lịch họp
Phóng viên còn chạy sô

Nhưng chỉ cần lãnh đạo
Són dăm lời tào lao
Là mấy trăm tờ báo
Tranh nhau đăng ào ào!
(FB Phạm Xuân Cần)

#hoinhabaovn

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: