Điều 53, 54 Hiến pháp…

Luật đất đai, Điều 53, 54 Hiến pháp, tu chính năm 2017 ghi rằng:
#dongtammyduc

Image may contain: 1 person
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: