Dell tin…

Kinh nghiệm Lộc Hà & rất nhiều nơi khác trên đất nước này, từ thời Cải Cách Ruộng Đất tới nay, cho nhân dân một kết luận ngang hàng chân lý: KHÔNG TIN ĐƯỢC CỘNG SẢN, BẤT KỂ CẤP NÀO!
#khongthetin #chunghiacs #lanhdaocsvn #dangcsvn

Image may contain: one or more people and outdoor
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: