Mũ xương cá…

Lật trang ảnh cũ, từ tháng 7 năm ngoái, bèn lôi ra đăng lại một sáng kiến tuyệt vời chưa từng cũ…
>>>Các bạn biết chỗ in đề-can, xin vui lòng Inbox mách giúp. Hết lòng cảm tạ.
#formosagetout

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: