Tống cổ nó…

Ngô Nhật Đăng: Tôn Trung Sơn từng nói với cụ Phan Bội Châu : “ Các ông bất tất phải làm, Việt Nam cũng chỉ như một tỉnh của Trung Hoa, chúng tôi làm xong thì xong”, khi cụ Phan muốn nhờ Quốc dân đảng TQ giúp đỡ cách mạng VN.
Một người có tư tưởng tiến bộ như Tôn Trung Sơn vẫn còn đinh ninh Việt Nam là lãnh thổ cần “phải thu lại”. Thì liệu có thể tin được cái tình “hữu nghị” của con chó sói đang ôm giấc mơ “Trung Hoa mộng” ?
Tờ Đại lộ Nguyệt san ở Thượng Hải ngày 1/5/1933 có đăng bài : “Nam Dương Hoa Kiều Cộng Hòa Quốc vận động”. Chủ trương lấy Hoa kiều là lực lượng chủ chốt chiếm Nam Dương (indonesia), về Việt Nam bài báo này nói rõ : “ Bắc Kỳ thu về mẫu quốc, Trung Kỳ, Nam Kỳ do Hoa kiều lãnh đạo”. Mã Lai đoán được âm mưu này nên đã cắt hòn đảo nghèo nàn nhất nước, tống người Hoa ra đó cùng với ông Lý Quang Diệu, sau này cuối đời ông Lý cũng nhận việc thất vọng nhất trong đời ông là không được sáp nhập với Malaisya.
“Hoa quân nhập Việt” năm 45 cũng kèm theo mật lệnh hướng dẫn quân lính gồm 3 điều :
1-Lấy vợ An Nam
2- Tiêu tiền An Nam
3- Ở đất An Nam.
Lịch sử Tàu cho thấy họ lấy “ Hữu đức giả hữu thổ”, một cách che giấu tinh vi là sách lược : “Phóng tài hóa, thu nhân tâm”. Bài học Lã Bất Vi là cẩm nang của những tay làm chính trị và kinh doanh Tàu, xưa cũng thế mà nay vẫn vậy…
#1namthamhoaformosa

Image may contain: 1 person
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: