Luật pháp hay công cụ?

“…Việc này vừa vi phạm bí mật điều tra, vừa vi phạm nguyên tắc Hiến định ‘không ai bị coi là có tội cho đến khi có bản án có hiệu lực pháp luật của toà án’. Và nguyên tắc này lại một lần nữa được quy định ngay phần đầu tiên của Bộ luật Tố tụng hình sự.
Đây vừa xâm phạm quyền cá nhân, hình ảnh và vi phạm nguyên tắc điều tra, nguyên tắc suy doán vô tội.
Luật pháp hay là một công cụ? Không còn luật pháp nào nữa nếu cứ tiếp diễn tình trạng này từ chính cơ quan điều tra” (LS Lê Luân)

#nguyenvanhoa #1namthamhoaformosa

Image may contain: 1 person, text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: