Có chỗ xài…

Nhân đọc bản tin thời sự ngày 07 tháng 4… Bỗng nhớ tới bọn trộm chuyên vặt kính xe… Thế là có chỗ xài. Lòng nghe lâng lâng. Như có bác gì trong ngày vui đại yến… :v
#1namthamhoaformosa

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: