Nhớ lời lãnh tụ…

Lần đầu tiên tên công an trà trộn kích động bạo lực bị xử ngọt tại chỗ. Khiến dàn công an còn lại chùn tay dùi cui. Một là nghĩ đến sinh mạng của đồng đội còn đang bất động nằm đó. Hai là nghĩ sâu thêm lời lãnh tụ còn vang vọng đâu đây…
#1namthamhoaformosa

Image may contain: one or more people and text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: