Đồng loạt rung chuông?

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu toàn thể Giáo phận Vinh đồng loạt rung chuông cho cả nước cùng hiệp thông?
#1namthamhoaformosa

No automatic alt text available.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: