Vì con số phần trăm…

Trung Quốc quyết định ngưng 85 dự án điện than khắp 13 tỉnh trong cả nước, tổng cộng có 103 nhà máy. Đó là chưa kể 18 nhà máy đã được quyết định ngừng xây dựng vào cuối năm ngoái. Riêng TP. Bắc Kinh đã đóng cửa tất cả nhà máy nhiệt điện than trong thành phố này… Có phải thứ công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm giết dân đó đang được bán sang VN dưới dạng đầu tư? Có phải dàn quan tham VN, từ TW đến địa phương, đang giành nhau để ăn phần trăm các dự án chế người đó?
#nhietdienTQ #onhiemmoitruong #chuyensangVN #duandautu

No automatic alt text available.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: