Thử lòng?

Nhà nước của giai cấp công nhân chỉ nợ lương công nhân viên vì muốn thử lòng giới công nhân chắc?
#nhanuoccanngan #danghettien

Image may contain: 1 person, text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: