Hết chỗ!

Mà phải chi dư luận còn chỗ nào chưa thừa hoang mang, hay, cái bản mặt nhà nước nó còn chỗ để bôi nhọ cho cam!
#nhanuoccanngan #danghettien

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: