Con người là diệp lục của tự do…

Phan Nhiên Hạo – BÀI CA CÂY

Tôi không ngủ quên trong hộp.
Tôi im lặng hé nắp,
nhìn những con kiến đang khiêng sự chết mập phì,
diễu qua mỗi ngày trên nền gạch cũ.
Có những sự chết ốm hơn,
vì phải ở tù,
rồi mới bị bắn.
Kiến đi hàng một.
Tù nhân đi ngược chiều,
vào đường lịch sử.
Nhưng ai là kẻ viết sử và quy định đường?
Người ta không thể xây dựng một cái cây.
No one can build a tree.
Con gái chín tuổi của tôi nói,
khi chúng tôi ngồi dưới tán bạch dương….

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: