Buông cả cảng trọng điểm…

Cảng Quy Nhơn nằm trong khu vực trọng điểm an ninh quốc phòng, nhưng nhà nước không thể giữ nổi phần vốn 51% để nắm phần kiểm soát. Điều đó nói lên tình hình cạn kiệt rỗng khố như thế nào?
#nhanuoccanngan #danghettien

Image may contain: sky, text and outdoor
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: