Bậy! Đời nào nhà nước hết tiền…

Đừng bảo nhà nước hết tiền. Đó là từ nhạy cảm vào thời buổi loạn lạc nhiễu nhương này…
#nhanuoccanngan #danghettien

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: