Nguyên nhân…

“…Formosa gây ra thảm trạng này nhưng đảng csvn là nguyên nhân. Bởi lẽ, không có đảng csvn đồng thuận thì chẳng có Formosa ở Việt Nam. Không có sự yếu kém, vô trách nhiệm của đảng csvn thì chẳng có chuyện Formosa dám thải độc bừa bãi” (Hoàng Ngọc Diêu)
#formosalathupham #csvnlanguyennhan

Image may contain: meme and text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: