Nói!

Này, trả lời coi nào, 3Đình!
#gianhlaibien #quyetliet #nhuviahe
(ảnh gốc lan trên mạng)

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: