Chi Bằng Học…

“Đồng bào ta, người nước ta, ai mà ham mến tự do, tôi xin có một vật rất quý báu tặng cho đồng bào, đó là: CHI BẰNG HỌC” (Tây Hồ Phan Châu Trinh)
#phanchautrinh

Image may contain: one or more people and text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: