Tổ quốc & nhân dân nào?

Lời cam kết/tuyên thệ ngay sau khi đắc cử ngày 7/4/2016…
Phần nhấn thêm/điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa… hoàn toàn là của người nghe…
#nguyenxuanphuc

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: