Tiên sư bọn hàng đầu…

Trích báo cáo của CP trước Quốc hội ngày 21/3/2016.
Khúc nhấn là của người nghe qua truyền hình, và đã lược bỏ bớt mấy tính từ không êm tai…
#nguyenxuanphuc

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: