Mọi?

Xưa kêu nó là mọi. Nay bắc thang leo qua xin làm mọi cho nó…
#cambodia #laos #vietnam

No automatic alt text available.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: