Cật lực góp phần…

Trích một đoạn diễn văn của Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ngày 24/12/2015…
Đoạn sau là cảm tưởng của người nghe cái băng rè diễn văn…
#nguyenxuanphuc

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: