Tổng tháo chạy…

Nghe không khác lãnh đạo đảng…
#nhadautu #lanhdaocsvn #tongthaochay

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: