Ai, hở đảng?

“…Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, khó lường, nguồn lợi thuỷ sản đang suy giảm, môi trường sống của các loài thuỷ sản có nguy cơ bị ô nhiễm nghiêm trọng, sự phát triển thủy sản chưa thực sự hiệu quả và thiếu bền vững…” (trích thuyết minh của chính phủ về nhu cầu tu sửa Luật Thuỷ sản trước QH ngày 21/3/2017)
#bienVNhetca #onhiemnghiemtrong

Image may contain: 1 person, text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: