Phát hiện cao tốc…

“Vụ này các anh quản lý địa bàn mà không biết họ làm trái phép. Các anh để một ông đi ra biển câu cá phát hiện xây trái phép rồi mới vào cuộc xử lý là quá chậm…” (Huỳnh Đức Thơ, CT/UBND TP Đà Nẵng)

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: