Mạnh dạn xác nhận…

Vâng, đồng chí X và rất đông các đồng chí “nguyên này – nguyên nọ” đã mạnh dạn xác nhận là Cha-Con không nên bổ nhiệm TRỰC TIẾP…
#lanhdaocsvn #cocauthanthuoc #dmcs

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: