Bạc không tan – Vàng không thúi…

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: