Nếu không có…

“Nếu không có đảng bả chó thì làm gì có Việt Nam (te tua nát bét) ngày hôm nay?” (Tuyên giáo & dàn dlv tuyên truyền miệng)
#tuyengiao

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: