Dãy số quá dài?

Dãy số trong hình đọc là một trăm nghìn tỷ đồng! Đó là báo cáo lỗ của tập đoàn than KTV!
#dmcs

Image may contain: mountain, text and outdoor
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: