Bạn có nghe?

Cả nước gọi nhau. Từ vùng biển lên tận vùng cao… BẠN TRẢ LỜI SAO?
#formosagetout

Image may contain: outdoor
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: