Tự Xử Lý, nhá!

Trung ương có vấn đề phe cánh của Trung ương. Địa phương phải tự tìm cách xử lý vấn đề đấu đá của địa phương. Không thể chuyện chó gì cũng réo Trung ương giải quyết! Nhá!
#phecanh #nhomloiich #dauda #trunguong #diaphuong #danang #yenbai

Image may contain: 2 people, text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: