#thaydoi

“Đã là con người dù không có tự do, dân chủ, thì tối thiểu cũng phải có quyền được sống xanh, sống sạch và sống trong an toàn, vậy mà chúng ta cũng không thể có được những điều căn bản đó! Thế mới biết dân tộc của chúng ta bất hạnh biết bao!…” (Võ Hồng Ly)
#thaydoi #dungimlang

Image may contain: 1 person
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: