Lưu gì?

“…’Con đường xưa anh đi’ là con đường nào?” (Nguyễn Lưu)
#conduongxuaemdi

Image may contain: text and outdoor
Đinh Tấn Lực Mặc ai lưu manh hay lưu xú, yêu cầu bạn Tao Vo Van và một số đông các bạn khác đang hát bài nhạc này Lưu Ý!
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: