Lamborghini CENTENARIO…

Từ CÔNG NÔNG lên tới đỉnh CENTENARIO chỉ mỗi một bước ngang qua VOLGA. Đường vinh quang xây xác dân nghèo…
Đã thân vinh, đã gia phì – Vôn-ga còn bỏ, sá gì công nông?
#giaicapcongnong

Image may contain: 3 people, text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: