Kingkọng

“…Tại sao Tây gọi Sài Gòn là Hòn Ngọc Viễn Đông? Ai cũng ‘biết rồi’ không cần ‘nói mãi, khổ lắm’. Cần nói chăng là, cớ sao đạo diễn Jordan Vogt-Roberts bên Hollywood Mỹ lại lặn lội sang Việt Nam để mướn đất quay phim Vương quốc Khỉ Đột?

Biết hỏi như thế tức là đã biết câu trả lời: Đất nước Việt Nam ngày nay là vương quốc của loài khỉ đột.Biến Việt Nam minh châu trời Đông thành Việt Nam King Kông, hay đưa Tổ quốc từ Hòn ngọc Viễn Đông xuống quốc vương của loài Khỉ Đột, là công lao của đảng và bác…” (Nguyễn Bá Chổi – Dân Làm Báo)
#kingkong

Image may contain: 1 person, text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: